BEO RENDSZER


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÉS

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

_____________________________

A dokumentum PDF formátumú letöltése

 

BEO RENDSZER – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1.    Alapfeltételek

1.1.    A felhasználás és az adatkezelés elválaszthatatlansága

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSzF) a Beo rendszer Adatkezelési Szabályzatával együtt a Beo rendszer használatára jogosító feltételeket és szabályokat tartalmazza. A két dokumentum jogilag egymástól elválaszthatatlan.

1.2.    A Szolgáltató

A Beo rendszerbe épített minden funkció és formai megjelenítés szerzője, tulajdonosa és szolgáltatója (továbbiakban: Szolgáltató) a Guidance Zrt.
•    Megnevezés: Guidance Zrt.
•    Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 22.
•    Cégjegyzékszáma: 01-10-049945
•    e-mail: info@guidance.hu
•    telefonszám: +36 1 788 7577
•    a Beo rendszerrel kapcsolatos információs lehetőség: beo@guidance.hu

1.3.    A Beo rendszer részei

A Beo rendszer részét képezi a beo.guidance.hu weboldal, annak aloldalai, és az ezekről elérhető oldalak illetve azok aloldalai, melyek a Beo rendszer használatára, illetve a szükséges adatok felvitelére, módosítására, törlésére szolgálnak, függetlenül attól, hogy azokat a beo.guidance.hu oldalról, vagy a böngésző címsorába történő közvetlen címbeírással, a böngésző előzményeiből, vagy a könyvjelzők közül, esetleg webkereső, vagy bármely más technikai módszer segítségével érik el.

1.4.    A jogszerűség elve

A Beo rendszert, illetve a Beo rendszert bemutató weblapot használók csak jóhiszeműen, az Adatkezelési Szabályzat, és a vonatkozó magyar, EU-s és esetleges más jogszabály (pl., de nem kizárólag bármely idegen állammal vagy ott működő szervezettel kötött államközi, vagy azzal egyenrangú egyezmény, illetve a rendszer Internetes elérhetősége miatt, amennyiben más országban használják, akkor annak az országnak a hatályos törvényei és rendelkezései) betartásával, és az általános erkölcsi normákat szem előtt tartva, csak és kizárólag a szoftver-rendszer eredeti céljára, azaz törvényes munka jellegű beosztások készítésére használhatják.

1.5.    Regisztrálás

A Beo rendszert kizárólag a regisztráláskor megadott e-mail cím birtokosa, mint a létrejövő első csoport tulajdonosa , illetve az általa a rendszerbe felvitt felhasználók (csoportvezetők és dolgozók) használhatják. Az Adat és Sütikezelési Szabályzat által is rögzítetten, az adatokat a rendszerbe felrögzítő személy, mint Adatkezelő, felelős a személyes adatok helyességéért, és azok felhasználásának jogszerűségéért. Amennyiben a Beo rendszer Guidance Zrt. gépparkján kerül felhasználásra, úgy cégünk mint Adatfeldolgozó felel az adatállományok biztonságáért és sértetlenségéért. A természetes személy saját adatai vonatkozásában a Guidance Zrt. a GDPR törvényben és szabályozásokban leírtak szerint jár el.

2.    A Beo rendszer, mint Szolgáltatás

2.1.    A Szolgáltatás igénybevétele

1.    A Beo rendszerről közzétett tájékoztató anyagok, illetve az ingyenes kipróbálási lehetőség alatt a funkciók teljes körű kipróbálása és a rendszer Súgó tartalmának megismerése által a Megrendelő meggyőződhetett a Szolgáltatás megfelelőségéről.

2.    Megrendelőnek lehetősége van további tájékoztatást, útmatatást, vagy használati oktatást igényelni, melyről egyedileg állapodnak meg a Felek.

3.    A Szolgáltatás díjfizetés ellenében vehető igénybe.

a.    Megrendelő a próbaidőszak alatt ingyenesen használhatja a rendszert.

b.    Amennyiben a Megrendelő a megállapodásnak megfelelően teljesíti a rendszerhasználati díj megfizetését, úgy minden hozzá tartozó felhasználó további díj megfizetése nélkül használhatja a rendszert a jelen ÁSzF-ben meghatározottak szerint.

4.    A Szolgáltatás igénybevétele a Megrendelő által elkészítendő beosztások hatékony generálását és kezelését teszi lehetővé.

a.    Megrendelő a gyorsabb és egyszerűbb munkavégzés elősegítése céljából veszi igénybe a Szolgáltatást.

b.    A Szolgáltatás igénybevételével elkészült beosztásokat Megrendelő minden esetben ellenőrizni köteles.

5.    Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételekor tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata nem helyettesíti a jogszabályokban meghatározott dokumentumok, bizonylatok és okiratok elkészítését, és a hatóságokkal, és harmadik személyekkel történő elszámolásokat.

2.2.    Technikai feltételek és felhasználás

1.    A Beo rendszer használatához javasolt minimális technikai követelmények:

a.    számítógép, tablet, okostelefon, vagy bármely szokásosan elterjedt, adatbevitelre és képi megjelenítésre alkalmas eszköz, amely böngésző futtatására képes;
b.    Chrome, Firefox, Edge böngészők folyamatosan frissített verziói;
c.    a megjelenítő eszköz legalább HD Ready felbontású kell legyen, a felhasználó élmény magasabb szintjének érdekében javasolt az ennél magasabb felbontási érték;
d.    a csoportvezetői felület használata esetén javasolt a magasabb műszaki színvonalú tablet, vagy asztali számítógép és képernyő, illetve egér és billentyűzet használata;
e.    minden Felhasználó által használt eszköz a gyártó által elfogadott,
i.    naprakész, folyamatosan frissített operációs rendszerrel,
ii.    állandóan bekapcsolt víruskeresővel, és
iii.    működő tűzfallal
kell rendelkezzen;
f.    stabil internetelérés – a sávszélesség nem jelentősen befolyásolja a felhasználást, de a lassú és szakadozó kapcsolat rontja az adattovábbítást és a megjelenítést.

2.    Az elavult technikai eszközök (hardver, és az azokat vezérlő operációs rendszerek és az ezekhez kapcsolódó bármely más eszköz) miatt lehetséges, hogy valamely funkció nem várt módon, vagy nem megfelelően működik vagy nem működik, melyért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.    Felhő-használat megrendelése esetén a Guidance Zrt. (mint Szolgáltató) a saját szerverparkján üzemelteti, és a megadott webcímen elérhetővé teszi a Beo rendszert.

4.    Technikai szolgáltatás-szüneteltetés esetén Szolgáltató legalább 48 órával a szükséges karbantartás, vagy rendszer-frissítés megkezdése előtt jelzi a Felhasználók részére a szüneteltetés megkezdésének időpontját és várható időtartamát, amely műveletek előre tervezetten nem eshetnek hétköznap 8:00 és 16:00 közé, és nem haladhatják meg a 8 órát alkalmanként.
a.    A szolgáltatás-szüneteltetés nem haladhatja meg 30 napon belül a 36 órát, vagy folytatólagosan a 12 órát, különben minden további megkezdett szüneteltetés idejére díjvisszatérítés jár a meg nem szolgált, de megfizetett díj mértékéig.

5.    Szolgáltató nem felelős az alábbi szüneteltetések miatt:
a.    ha a Szolgáltatás honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekek védelmében a jogszabályok által előírt módon szünetel;
b.    a Szolgáltatás igénybevételéhez Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibájából, alkalmatlanságából eredő szünetelés miatt;
c.    a Szolgáltatás megszakadása vagy szünetelése miatt, ha azt más szolgáltató által nyújtott szolgáltatás okozza, ideértve az Internet szolgáltatás szünetelését, túlterheltségét, üzemzavarát vagy az áramellátás kimaradását, vagy bármely más okot.

6.    A megállapodás megszűnése esetén –kérésre– legfeljebb 180 napig tárolja az adatokat a rendszer, amennyiben az nem ütközik jogszabályba.

7.    A rendszer használata magában foglalja, hogy
a.    minden felhasználó megtekintheti a rendszerben tárolt
i.    személyes adatait (teljes név és e-mail cím) és
ii.    a csoporthoz rendelése adatait (csoport, szerepkör).
b.    minden felhasználó egyedi, az általa megadott és csak általa megváltoztatható jelszóval jelentkezhet be a rendszerbe, és használhatja az „elfelejtett jelszó” funkciót, amivel a rendszeren kívül is új jelszót tud megadni.
c.    minden felhasználó eléri a szerepköréhez rendelt Súgó felületeket:
d.    a csoporttulajdonos eléri
i.    a fizetési felületet, és
ii.    a csoportvezetői felületeket;
e.    a csoportvezető eléri a csoportvezetői menürendszert, ahol
i.    új csoportot vehet fel, megadva a csoportra jellemző adatokat (pl. elvárt képességek), vagy a munkavégzést befolyásoló információt (pl. munkaközi szünet ki/bekapcsolása)
ii.    felviheti és kezelheti a szükséges személyes adatokat és a beosztást befolyásoló személyhez kötődő jellemzőket (pl. napi munkaidő);
iii.    felviheti és kezelheti a műszakokat meghatározó paramétereket és peremfeltételeket, és módosíthatja a naptárban az előre felvett munka- és munkaszüneti napokat;
iv.    kezelheti a szabadság-igényléseket (elutasít/jóváhagy)
v.    felvehet/törölhet egy adott dolgozóhoz szabadságot/ráérést
vi.    műszakokat, műszak sablonokat és műszak sablon típusokat vagy láncokat hozhat létre, vagy a megadott feltételek alapján a rendszerrel generáltathatja ezeket;
vii.    megvalósíthatja a műszak- és beosztásgenerálást, ideértve a varázsló használatát;
viii.    a Publikálás funkcióval a létrehozott/módosított beosztásokat a dolgozók számára hozzáférhetővé teheti;
ix.    lekérdezheti és módosíthatja a műszakokat és beosztásokat (közvetlenül átadhat egy beosztást másnak, vagy módosíthatja a műszak személyi állományát, azaz rugalmasan beoszthat/kivehet dolgozót);
x.    hozzáfér a Piactér felülethez, ahol a dolgozók által cserére/átvételre felajánlott beosztásokat kezelheti (elutasít/jóváhagy)
xi.    automatikus üzenetküldést generáltat a rendszerrel a beosztások (újra)publikálásával, vagy az egyes beosztások kézi módosításával;
xii.    a dolgozók részére (személynek vagy csoportnak) írhat és küldhet üzenetet;
xiii.    lekérdezéseket, kimutatásokat valósíthat meg.
f.    a dolgozó eléri a dolgozói felületet, ahol
i.    láthatja a beosztásait,
ii.    rögzítheti a beosztással kapcsolatos igényeit, lehetőségeit (szabadság/ráérés);
iii.    értesítést kap a számára a rendszer által generált, vagy a csoportvezető által küldött üzenetekről és elolvashatja azokat;
iv.    használhatja a Piactér felületet, ahol a számára kiosztott beosztást felajánlhatja, vagy a más által felajánlott beosztás átvételét kezdeményezheti (csere/átadás/átvétel).

8.    Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a rendszer funkcióit megváltoztassa (bővítse, csökkentse, módosítsa) melyről e-mail útján tájékoztatja a Megrendelőt.
a.    Megrendelő kérésére a már díjjal kiegyenlített időszakra vonatkoztatva Szolgáltató a változtatás nélküli funkcionalitást biztosítja a rendelkezésére álló technikai megoldással a Vis major esetek kivételével.
b.    Amennyiben a fenti kérés megoldása bármely fél részére a jelen megállapodás keretében nem elfogadható, akkor Felek egyedi szerződést kötnek.

3.    A megállapodás

3.1.    A megállapodás létrejötte, megszűnése, rendes felmondása

1.    A rendszer használatát lehetővé tevő megállapodás kétféle úton jöhet létre:

a.    a felhasználáshoz az első csoportot létrehozása során az e-mail címét megadó Csoporttulajdonos elfogadja jelen ÁSzF-ben és az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat, majd –a rendszer használatával, mint ráutaló magatartással– közte és a Guidance Zrt. között létrejön a felhasználáshoz szükséges megállapodás, mely esetben nem készül különálló írásos szerződés;

b.    a rendszerhasználati megállapodás létrejöhet egyedileg is a Megrendelő és a Guidance Zrt. között, melyet írásba kell foglalni.

2.    A megállapodás magyar nyelven jön létre, és a rendszer szövegezése is magyar.

3.    Szolgáltató a létrejött megállapodásokat szerződésnyilvántartási rendszerében nyilvántartja, melyről Megrendelő részére kérésre e-mailben tájékoztatást küld.

4.    A rendszer használatát lehetővé tevő megállapodás nem átruházható, csak a regisztrált Csoporttulajdonos által eredetileg megnevezett szervezet (Megrendelő) használhatja.

a.    ugyanaz a Csoporttulajdonos létrehozhat több csoportot egy regisztráció alatt;
b.    egymástól elkülönített csoportok létrehozása csak újabb regisztrálással lehetséges.

5.    Szolgáltató és Megrendelő (együtt Felek) megállapodhatnak határozott, vagy vegyes időtartamban –írásban– melyhez jelen Szabályzatot és Feltételeket csatolják, mint alapmegállapodást.

6.    Felek bármelyike által kezdeményezhető a köztük fennálló megállapodás módosítása. Ennek elfogadása esetén azt írásban rögzítik és a továbbiakban az vonatkozik a Felek közti jogviszonyra.

7.    A ráutaló magatartással létrejövő megállapodás határozatlan időre szól, melyet a próbaidőszak alatt azonnali hatállyal, vagy az azt követő 90 nap elteltével bármely Fél indoklás nélkül felmondhat a díjjal fedezett időszak utolsó napjára.

8.    A ráutaló magatartással létrejött megállapodás megszűnik a következő időszakra esedékes díj megfizetése hiányában, amennyiben a díjbekérő kiküldését követő 15. napig nem történik meg a díj kiegyenlítése;

a.    az így megszűnt megállapodást követően a rendszer újbóli használata csak rendezett díjfizetés esetén lehetséges, amely
b.    az ÁSzF Díjfizetés bekezdésnek megfelelően megvalósítható;
c.    Felek közös megegyezéssel a díjfizetéssel kapcsolatban is megállapodhatnak az általánostól eltérően.

9.    Amennyiben Megrendelő bármely adata megváltozik, és ezt nem jelzi haladéktalanul Szolgáltatónak, és emiatt a rendszerhasználat meghiúsul, vagy más, a Megrendelő számára negatív anyagi, vagy nem-anyagi kár keletkezik, ezért a kárért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, továbbá követelheti Megrendelőtől az elmaradt díjak megtérítését.

3.2.    Elállás

1.    Megrendelő elállhat a Szolgáltatás igénybevételétől a rendszerhasználat megkezdéstől, azaz a regisztrálás időpontjától számított 14 napon keresztül,
a.    amennyiben Megrendelő próbaidőszakkal veszi igénybe a Szolgáltatást, akkor az elállási időszak része a próbaidőszaknak;
b.    amennyiben Megrendelő próbaidőszak nélkül, azonnal megkezdi a fizetős rendszerhasználatot, akkor megilleti a kéthetes (14 napos) elállási lehetőség;

2.    az elállás az 1. sz. mellékletnek megfelelő dokumentum, vagy az abban szereplő adatok és információk fenti határidőig történő –a szolgáltatás jellegéből adódóan– e-mailben, a beo@guidance.hu e-mail címre történő megküldésével kezdeményezhető;

3.    Szolgáltató az érvényes elállás esetén
a.    visszatéríti a Megrendelő által megfizetett díjat;
b.    megszünteti a Szolgáltatás elérését, azaz törli a Megrendelő/Csoporttulajdonos és a hozzá tartozó Felhasználók belépési lehetőségét.


3.3.    Vis major

1.    Szolgáltató jogosult a megállapodás, –ideértve, de nem feltétlenül a ráutaló magatartással létrejött megállapodás esetén a Szolgáltatás funkcionalitásai, díjai, vagy a megállapodás egyéb elemeit– egyoldalú módosítására, a Szolgáltatás szüneteltetésére, vagy akár megszüntetésére a következő esetekben:
a.    jelentősen megváltoznak a Szolgáltatás nyújtásának műszaki, és/vagy piaci feltételei;
b.    megváltoznak a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó, vagy bármely módon kapcsolódó jogszabályok;
c.    a Szolgáltatást igénybe vevő megrendelői kör megváltozása miatt;
d.    bármely hatáskörrel rendelkező hatóságnak az adott Szolgáltatást érintő döntése miatt;
e.    a rendszerfunkciók az a-d. pontban felsoroltak miatt lényegi részekkel bővülnek;
f.    a körülményekben bekövetkezett egyéb lényeges változások miatt, pl. az általában ismert vis major esetek bekövetkezése esetén (például, de nem kizárólag:
i.    bármely fegyveres konfliktus,
ii.    tűzvész,
iii.    árvíz,
iv.    járvány,
v.    természeti csapás,
vi.    informatikai vis major esemény (pl. a többszörösen tárolt adatok egyidejű megsemmisülése, vagy a váratlan üzemhibából bekövetkező adatvesztés, amikor a felvitt adatok még nem tárolódnak le a rendszerbe)
vii.    vesztegzár,
viii.    szállítási tilalom,
ix.    sztrájk,
x.    a szolgáltatás üzemeltetéséhez és/vagy eléréséhez szükséges más szolgáltatás hosszú távon fennálló kiesése,
xi.    és ezek közvetlen és közvetett hatásai.

2.    Vis maior esemény bekövetkezte esetén Szolgáltató haladéktalanul jelzi Megrendelőnek és a Csoporttulajdonos részére annak fennállását és ha ismert, akkor a várható időtartamát, illetve a megállapodás teljesítésére gyakorolt hatását. Vis maior esemény időtartama alatt a Szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben annak teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.

3.    Amennyiben a vis major esemény következményének megszüntetéséhez Megrendelő és/vagy alkalmazottai közreműködése szükséges (pl. adatok újrafelvitele a rendszerben), úgy ez Megrendelő kötelessége és felelőssége.


3.4.    Tájékoztatás, írásbeliség

1.    Jelen Felhasználási Feltételek Szolgáltató részéről történő egyoldalúan módosítása, vagy az előző pontban körülírt megállapodás-módosítás vagy a szolgáltatás szüneteltetése vagy megszüntetése esetén –annak hatálybalépését 30 (harminc) nappal megelőzően– a változásokat Szolgáltató a rendszer felhasználói részére közzéteszi, és ezzel egyidejűleg a Csoporttulajdonosokat a rendszerben felvett e-mail címen elektronikus úton értesíti.
a.    fenti tájékoztatási kötelezettség nem vonatkozik kisebb formai módosításra, amely nem érinti a fizetendő díjakat, vagy a rendszerműködést és -felhasználást.

2.    Felek írásos megállapodásnak fogadják el és lehetőség szerint elsődleges írásos formának tekintik a visszaigazolt e-mailben megküldött magyar nyelvű dokumentumot.

3.    Felek kötelessége és felelőssége a rendszerben megadott e-mail fiók figyelése. Az e-mail cím megváltozása esetén Felek haladéktalan értesítik egymást az új elérhetőségéről.


3.5.    Azonnali felmondás

1.    Bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást a másik Fél súlyos szerződés-szegése esetén. Súlyos szerződés-szegésnek számít:
a.    Szolgáltató részéről
i.    a Szolgáltatás folyamatos 48 órán túli szüneteltetése;
ii.    az Adatkezelési Szabályzat 9. pontjában (A Guidance Zrt. adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi alapelvek) rá vonatkozó részeinek ismételt be nem tartása, kivéve, ha az ennek megszüntetésére vonatkozó felszólítást követő 3 munkanapon belüli intézkedéssel megoldja a problémát;
b.    Megrendelő részéről
i.    a lejárt díjfizetési felszólítás ellenére díjelmaradás;
ii.    az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak megsértése, ideértve az Adatkezelőként rávonatkozó törvényi szabályozások be nem tartása, kivéve, ha az megszüntetésére vonatkozó felszólítást követően 3 napon belüli intézkedéssel megoldja a problémát;
iii.    bármely jogsértő tartalom rendszerbe juttatása, ideértve Megrendelő bármely Felhasználója által felvihető tartalmakat;
iv.    a Szolgáltatás törvénybe, vagy jogszabályba ütköző felhasználása;
v.    a Szolgáltatót lényeges körülményről, vagy adatról hiányos, vagy téves informálása, megtévesztése.

2.    A megállapodás bármely okból történő megszűnése nem mentesít a Szolgáltatás nyújtása időszakára esedékes díj megfizetésétől, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vették-e a kérdéses időszakban.

3.    A határozott időre létrejött megállapodás lejárta előtti Megrendelő részéről történő rendes felmondás, vagy Szolgáltató rendkívüli felmondása esetén Szolgáltató egy összegben követelheti a még hátralévő időszakra esedékes díjat.

4.    Díjfizetés

1.    A rendszerhasználati díj a ráutaló magatartással létrejövő szerződés esetén és eltérő megállapodás hiányában
a.    a beo.guidance.hu weboldalon meghatározott feltételek és kedvezmények (létszám, igénybevétel és előre-fizetés tartama, vagy más, később meghatározásra kerülő feltétel, vagy kedvezmény) alapján kerül kalkulálásra, mely pontos összegét a rendszer a fizetési folyamat során állapítja meg;
b.    az első díjfizetés esetén a regisztráláskor érvényben levő díjszabás szerinti díjakat veszi figyelembe a rendszer, amennyiben a próbaidőszak lejártáig megtörténik a díj megállapításához szükséges feltételek és kedvezmények kiválasztása és a díjfizetés;
c.    az adott megállapodásra vonatkozó díj mértéke nem változik a díjjal fedezett időszak alatt;

2.    Érvényben levő megállapodás esetén a Csoporttulajdonos által elérhető a „Díjfizetés” menüpont a rendszerbe bejelentkezve a főmenü sorában, ahol kiválaszthatja a számára megfelelő feltételeket és kedvezményeket, ezáltal meghatározva a díjat.

3.    A rendszerben látható
a.    az utolsó lezárt díjjal fedezett időszak;
b.    az aktív időszak és
c.    a következő időszak, amelyre a díjbekérő vonatkozik.

4.    A rendszerben kiválasztott rendszerhasználati időszak hossza azt jelenti, hogy amennyiben megfizetésre kerül a díjszabás szerinti díjösszeg, akkor az érvényes feltételeknek megfelelően teljeskörűen használható a rendszer az időszak utolsó napjáig;
a.    a rendszer a díjjal fedezett időszak lejárta előtt a lejáratról és a következő időszak díjáról tájékoztatót küld e-mailben;
b.    amennyiben nem kerül rendezésre a megadott lejárati napig a meghatározott díj, a rendszer az aktuális díjszabást veszi figyelembe;
c.    folytatólagos díjfizetés esetén a határozatlan időre szóló megállapodás folyamatosan érvényben marad, és a rendszer folyamatosan elérhető;
d.    mivel kiegyenlített díj esetén biztosított a rendszer teljes funkcionalitása, ezért a folytatólagos használat esetén a díjelmaradás alatt a rendszerben a „Díjfizetés” menüpont érhető el.

5.    A Megrendelő részére a rendszerben biztosított fizetés a Barion Fizetési Szolgáltató oldalára történő átirányítás után teljesíthető;
a.    a Szolgáltató a fizetés beazonosításhoz szükséges adatokat a Barion részére automatikusan továbbítja;
b.    a Barionnal történő fizetés több módon is lehetséges, melyeket a Barion határoz meg, és amelyek a Beo Szolgáltatójától függetlenül változhatnak;
c.    a Barion további adatokat kér a Megrendelőtől a fizetés lebonyolításához, melyeket a Szolgáltató részére nem küld meg, így ezek adatkezelője kizárólag a Barion;
d.    a Barion kizárólag a fizetés sikerességéről vagy elutasításáról ad tájékoztatást a Szolgáltató részére.

5.    Hibabejelentés, panaszkezelés

1.    A Szolgáltatással kapcsolatban történő hibabejelentés, illetve kérés vagy kérdés a beo.guidance.hu weboldalon, vagy a beo@guidance.hu e-mail címen lehetséges

2.    Szolgáltató a hibabejelentést követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül megkezdi a hiba feldolgozását.
a.    Amennyiben a hiba kijavítása során elkerülhetetlen, hogy bármely személyes, vagy üzleti titok, adat a Szolgáltató munkatársai előtt ismertté váljon, az erre vonatkozó hozzájárulás a hiba kijavítása idejére és erejéig megadottnak tekintendő.
b.    Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a hiba elhárítását a hiba bejelentésétől számított legrövidebb határidőn belül elvégezze.
c.    A Szolgáltatás jellegéből fakadóan az Ügyfél a Szolgáltatás kicserélését nem igényelheti, és a hibát maga nem javíthatja ki, vagy mással nem javíttathatja ki.
d.    Szolgáltató a hibabejelentést és egyéb panaszt minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről elektronikus úton tájékoztatást küld a Csoporttulajdonosnak.
e.    A késedelmes hibabejelentésből és a hibabejelentés elmaradásából, vagy hiányosságából eredő károkért a felelősség az Ügyfelet terheli.
f.    A Szolgáltató hibabejelentő szolgáltatása nem terjed ki az Ügyfél számítástechnikai rendszereivel (számítógépek, hálózat, internetszolgáltatás, egyéb szoftverek stb.) kapcsolatos hibák kezelésére, és az ezzel kapcsolatos tanácsadásra.
g.    A Szolgáltató hibabejelentő szolgáltatása nem terjed ki semmilyen gazdasági témára, amely nem a rendszer szorosan vett működéséhez kapcsolódik.

3.    Megrendelő panaszával –amennyiben fogyasztó– jelen Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletében meghatározott, a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat panasza kivizsgálása érdekében, vagy igénybe veheti Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformot, melynek: elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

6.    Felelősség

6.1.    Szolgáltató felelőssége

1.    Szolgáltató felelős a rendszer informatikai működéséért, a saját oldali technikai megvalósításokért és a Szabályzatban és a Feltételekben megfogalmazott rá vonatkozó pontok teljesítéséért.

2.    Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendszerbe a Megrendelő és a hozzá köthető személyek által felvitt adatok tartalmáért, jogszerűségéért, és kizár minden felelősség az esetleges adatvesztésért, vagy az ebből fakadó közvetlen, vagy közvetett kárért.

3.    Szolgáltató kizár minden felelősséget azokért az eseményért, amely nem a saját tevékenységéhez köthető okokból a Szolgáltatás hibáját, vagy nem megfelelő működését eredményezhetik. Ezek közül kiemelten:
a.    a Felhasználók által alkalmazott hardver vagy szoftver eszközök működési hibája;
b.    a Felhasználók által alkalmazott rendszerhasználat eltérősége a Súgóban leírtaktól, függetlenül attól, hogy az szándékos, vagy ismeret-hiányból fakad;
c.    más –a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges– harmadik fél által nyújtott szolgáltatás hibája, kiesése, kimaradása, szakadozása, átalakítása, szüneteltetése, megszűnése.

4.    Szolgáltató anyagi felelősséggel tartozik az általa szándékosan okozott kárért:
a.    a kártérítés összege nem haladhatja meg az érintett Megrendelő által a Szolgáltatásért az aktuális évben már kifizetett nettó szolgáltatási díj összegét.


6.2.    Megrendelő felelőssége

1.    Megrendelő nem léphet fel kártérítési igénnyel arra hivatkozva, hogy a Szolgáltatás alkalmazásával nem éri el a kívánt célt.

2.    Megrendelő felelős saját maga, ideértve a Csoporttulajdonos, Csoportvezető és Dolgozó szerepkörű hozzá köthető Felhasználók a Beo rendszerre hatással levő tevékenységéért. Ezek közül kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbiakra:
a.    a Szolgáltatás helyes, szakszerű, kizárólag a rendeltetésnek megfelelő célból történő használata;
b.    a Szerződésben foglalt kötelezettségek és jogszabályi előírások betartása;
c.    a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai feltételek biztosítása;
d.    minden olyan tevékenység kizárása, amely
i.    zavarhatja a rendszer működését;
ii.    károsíthatja a Szolgáltatás működését biztosító eszközöket (pl. számítógépes vírus);
iii.    akadályozhatja a rendszer mások általi használatát;
iv.    a rendszer által nyújtott lehetőségek megkerülésével megpróbálja kinyerni a rendszerben tárolt adatokat;
v.    a rendszer működését, vagy a Szolgáltatót nyilvánosan rosszindulatú, becsmérli bármely okból.

3.    Megrendelő anyagi felelősséggel tartozik az előző pontban megfogalmazottak betartásáért és betartatásáért:
a.    amennyiben mérhető technikai-anyagi kár keletkezik, a kártérítés mértéke az okozott kár helyreállítási költségével egyenlő;
b.    a rendszer bármilyen módon történő rendeltetés-ellenes használata, vagy szándékos zavar, kár, akadály okozása esetén Megrendelő az esetleges technikai kártérítéstől függetlenül 500.000.- Ft (azaz ötszázezer forint) egyszeri kötbér megtérítésére kötelezhető;
c.    a rendszerhasználat jogszerűséget megkerülő, vagy kijátszó módon történő megvalósítása, illetve a rendszer, vagy a Szolgáltató nyilvánosan rossz-színben való feltüntetése esetén Megrendelő 1.000.000.- Ft. (azaz egymillió forint) kötbért köteles fizetni Szolgáltatónak, azzal, hogy emellett az okozott anyagi és nem-anyagi jellegű kár megtérítésére is köteles.

7.    Jogok és kötelezettségek

7.1.    Szolgáltató jogai és kötelezettségei

1.    Szolgáltató köteles az érvényes megállapodás szerint a Szolgáltatás nyújtására.

2.    Szolgáltató a működése során a rá vonatkozó hatályos jogszabályok szerint jár el.

3.    Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a rendszerben tárolt adatok biztonságos megőrzése érdekében.

a.    A többszörösen tárolt adatok egyidejű megsemmisülése, vagy a váratlan üzemhibából bekövetkező adatvesztés, amikor a felvitt adatok még nem tárolódnak le a rendszerbe, mint előre nem látható vis major események nagyon ritkán, de bármikor bekövetkezhetnek. Ez esetben a Megrendelőnek meg kell ismételni az adatok felvitelét.

4.    Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásért díjfizetést előírni, és a díjfizetés elmaradása esetén jogosult megszüntetni a szolgáltatás nyújtását.

5.    Szolgáltató köteles a Szolgáltatásnyújtásához szükséges Szolgáltató oldali technikai feltételek folyamatos biztosítására.

6.    Szolgáltató gondoskodik a Szolgáltatás minőségének folyamatos korszerűsítéséről és a rendszerfunkciók fejlesztéséről.

7.    Szolgáltató –kérésre és külön díjazás fenntartásával– egyedi oktatást és funkció-bővítést haj végre a rendszeren.

8.    Szolgáltató –kérésre és egyedi díjjal és feltételekkel– biztosítja a rendszer Megrendelő szerverére telepítést és távüzemeltetését.

9.    Szolgáltató köteles a Megrendelő részére a rendszerben végrehajtott változtatásról, vagy az elérési lehetőségek módosításáról tájékoztatást adni kellő időben.

10.    Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásához alvállalkozót vehet igénybe, akiért úgy felel, mintha az adott ügyben maga járt volna el.

11.    Szolgáltató jogosult felhívással élni Megrendelő felé, amennyiben valamely kötelezettségét nem teljesíti.


7.2.    Megrendelő jogai és kötelezettségei


1.    Megrendelő rendeltetésének megfelelően használatba veheti a Szolgáltatást a jelen Feltételek és a Szabályzat szerint.

2.    Megrendelőnek lehetősége van a Szerződés megszűnésekor a Beo rendszerbe felvitt adatokat kikérni.

3.    Megrendelő köteles a Megállapodás létrejöttekor a való adatai megadására.

4.    Megrendelő nevében eljárók kötelesek a vonatkozó jogszabályok betartására.

5.    Megrendelő köteles folyamatosan biztosítani és/vagy ellenőrizni a Szolgáltatás használatához szükséges Felhasználó-oldali technikai feltételeket (a 2.1. Szolgáltatás 4. pontjában leírt hardver és szoftver elemek).

6.    Megrendelő gondoskodik arról, hogy a Felhasználók betartsák a jogszabályokat, és különösen a Szolgáltató jó hírnevét védelmét, illetve a tisztességes üzleti magatartást.

7.    Megrendelő megtesz minden tőle elvárhatót a Szolgáltatás jogszerűtlen használatának megakadályozása érdekében, elsősorban, de nem kizárólag:
a.    a rendszerben nem szereplő személy hozzáférése;
b.    a Felhasználók által megadott egyedi jelszavak titokban tartatása.

8.    Megrendelő jogosult felhívással élni Szolgáltató felé, amennyiben valamely kötelezettségét nem teljesíti.

8.    Szellemi tulajdon

1.    Szolgáltató  kizárólagos  tulajdonába  tartozik  a  Szolgáltató  által  kifejlesztett  vagy  alkalmazott valamennyi szoftver, szoftvermegoldás, technológia, technikai információ, felfedezés, ötlet, elmélet, fejlesztés, dizájn, eredeti szerzői mű, folyamat, algoritmus, találmány, know-how, szabadalom, eljárás és egyéb információ, azok módosításai és továbbfejlesztései, valamennyi dokumentáció, bevezetési módszertan, ütemterv, jegyzőkönyv, folyamatábra, marketinganyag, jegyzet, vázlat és egyéb információ, továbbá a Szolgáltató üzleti titkai, és minden egyéb, a rendszerhez és használatához köthető információi.

2.    A megállapodás senki részére nem keletkeztet a használati jogon kívüli más jogot vagy jogcímet a Szolgáltató szellemi tulajdonára nézve. A Szolgáltatáshoz nem kerül átadásra forráskód, így annak bármely úton történő megszerzése, mint a jogok tulajdonosának érdekével ütköző tevékenység, a törvény által tiltott és büntetendő cselekmény.

3.    A Megrendelő által megszerzett felhasználási jog nem terjed ki a rendszer, mint szellemi termék
a.    bérbe adására;
b.    kölcsönadására;
c.    megterhelésére;
d.    elzálogosítására;
e.    forgalmazására;
f.    harmadik fél részére történő átadásra vagy hozzáférés biztosítására;
g.    visszafejtésére;
h.    a bármely módon megszerzett forráskód felhasználására;
i.    megváltoztatására –ideértve a harmadik fél általi megváltoztatásban való segítő részvételt;
j.    lemásolására –ideértve a harmadik fél általi lemásoláshoz nyújtott segítséget;
k.    saját tulajdonként való feltüntetésére ––ideértve a harmadik fél általi ilyen tevékenységben való részvételt.

4.    Megrendelő nem tanúsíthat olyan magatartást, amely veszélyezteti Szolgáltató szellemi tulajdonra vonatkozó tulajdonjogát – ideértve, de nem kizárólag: a rendszer olyan klónjának használata, amely nem jogszerű módon került a birtokába.

5.    Szolgáltató, mint saját szellemi termékét, bármikor megváltoztathatja a rendszer megjelenését, szerkezetét és funkcionalitásait, mely változások javító, fejlesztő jellegűek, és melyről Megrendelőt kellő időben tájékoztatja.

6.    Megrendelő a Szolgáltatás használatához szükséges, a Szolgáltatótól kapott szoftvert, know-how-t és egyéb szellemi termékeket a Szolgáltatás igénybe vételén kívül nem használhatja más célra.

7.    Szolgáltató kártérítési igénnyel élhet, amennyiben a Szellemi tulajdonhoz kötődő jogait Megrendelő, vagy Megrendelő segítségével bármely harmadik fél megsérti. Ha ez a jogsértés súlyosan hátrányos a szellemi jogok tulajdonosára nézve, akkor köteles Szolgáltatót kártalanítani minden olyan kárért, költségért és igényért, amely ezen rendelkezés megsértéséből származik. Megrendelő a kártérítésen felül köteles 1.500.000.- Ft. (azaz másfél millió forint) kötbér megfizetésére.

9.    Titoktartás

Felek magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadják, hogy az egymás tevékenységével és egymásról megszerzett nem közismert információt üzleti titokként kezelik, harmadik fél részére nem adják át, nem teszik hozzáférhetővé, kivéve, ha a másik fél ehhez előzetesen írásban, elektronikus úton hozzájárult, vagy jogszabályi kötelezettség az adat átadása.

10.    Záró rendelkezések

1.    A jelen ÁSzF által nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadóak.
2.    Felek a köztük felmerő vitás kérdéseket elsősorban békés úton rendezik.
3.    Felek az írásos megállapodással egyenértékűnek tekintik az elektronikus úton történő levélküldést. Az így megküldött levél megérkezési napjának a megküldés napját követő munkanapot kell tekinteni.
4.    Jelen dokumentum hatályos változata a beo.guidance.hu weboldalon elérhető.

 

2021. április 19.

Guidance Zrt.

 
_____________________________________________________________________________

1. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozat


A szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szolgáltatás megnevezése: _______________________________________________


Felhasználónév: ________________________________________________________


Szerződéskötés időpontja: _______________________________________________


Megrendelő cégszerű megnevezése _____________________________________


Csoporttulajdonos neve: _________________________________________________Megrendelő/Csoporttulajdonos (cégszerű) aláírása:

Kelt: ________________________                ____________________________________
 
____________________________________________________________________________

2. sz. melléklet

Békéltető Testületek


Baranya Megyei Békéltető Testület: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.Telefonszám: (72) 507-154 Fax szám: (72) 507-152 E-mail: bekelteto@pbkik.hu•

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.Telefonszám: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax szám: (76) 501-538 E-mail: bkmkik@mail.datanet.hu•

Békés Megyei Békéltető Testület 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.Telefonszám: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax szám: (66) 324-976 E-mail: bmkik@bmkik.hu•

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.Telefonszám: (46) 501-091, 501-870 Fax szám: (46) 501-099 E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu•

Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszám: (1) 488-2131
Fax szám: (1) 488-2186 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu•

Csongrád Megyei Békéltető Testület 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.Telefonszám: (62) 554-250/118
Fax szám: (62) 426-149 E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu•

Fejér Megyei Békéltető Testület 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.Telefonszám: (22)510-310 Fax szám: (22) 510-312E-mail: fmkik@fmkik.hu•

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszám: (96) 520-202; 520-217 Fax szám: (96) 520-218 E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu•

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.Telefonszám: (52) 500-749
Fax szám: (52) 500-720 E-mail: info@hbkik.hu•

Heves Megyei Békéltető Testület 3300 Eger, Faiskola út 15.Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.Telefonszám: (36) 416-660/105 mellék Fax szám: (36) 323-615 E-mail: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 5000 Szolnok, Verseghy park 8.Telefonszám: (56) 510-610 Fax szám: (56) 370-005 E-mail: kamara@jnszmkik.hu•

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 2800 Tatabánya, Fő tér 36.Telefonszám: (34) 513-010Fax szám: (34) 316-259 E-mail: kemkik@kemkik.hu•

Nógrád Megyei Békéltető Testület 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860Fax szám: (32) 520-862 E-mail: nkik@nkik.hu•

Pest Megyei Békéltető Testület 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszám: (1)-269-0703Fax szám: (1)-269-0703 E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu•

Somogy Megyei Békéltető Testület 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszám: (82) 501-000Fax szám: (82) 501-046 E-mail: skik@skik.hu•

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: (42) 311-544, (42) 420-180Fax szám: (42) 311-750 E-mail: bekelteto@szabkam.hu•

Tolna Megyei Békéltető Testület 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszám: (74) 411-661
Fax szám: (74) 411-456 E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: (94) 312-356
Fax szám: (94) 316-936 E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.Telefonszám: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK) Fax szám: 88/412-150 (VKIK fax szám) E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu•

Zala Megyei Békéltető Testület 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.Telefonszám: (92) 550-513
Fax szám: (92) 550-525 E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 
___________________________________________________________________________


BEO RENDSZER – ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1.    Kire és mire vonatkozik és mi a célja az Adatkezelési Szabályzatnak (továbbiakban Szabályzat)?

1.1.    Mely szolgáltatásokra, személyekre vonatkozik a Szabályzat?

1.    A Szabályzat hatálya a https://beo.guidance.hu/ weboldalt látogató és ott valamely szolgáltatást, –ideértve a Guidance Zrt. részére történő üzenetküldést, a „Beo” rendszerbe történő regisztrálást, illetve magát a Beo rendszer, vagyis a fent jelzett weboldal aloldalai használatát – igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Ön”) személyes adatainak kezelésére terjed ki.

2.    Jelen Szabályzat nem terjed ki arra az esetre, amikor a Beo rendszer használatával a rendszerben felvett csoportba személyes adatot rögzít, módosít, töröl, vagy bármely módon kezel a csoport-tulajdonos, vagy az általa megbízott csoportvezető.
a.    Ebben az esetben a személyes adat kezelője a rendszerben a Csoporttulajdonos, vagy egy csoportvezető szerepkörű személy, aki vagy a munkáltatói jogkörénél fogva, vagy a munkáltató által megbízva, azaz jogos érdekből, vagy közvetlenül a személyes adat birtokosa által adott felhatalmazás birtokában jogosult az adatkezelésre.
b.    Ezt az esetet a 4. pontban részletesebben is leírva itt hívjuk fel a személyes adatot kezelők figyelmét, hogy az általuk kezelt adatokért teljes felelősséggel tartoznak, és a saját kötelezettségük a fenti jogosultság meglétének bizonyítása bármely vitás kérdésben.
c.    A Guidance Zrt. az ilyen esetekben nem tekinthető Adatkezelőnek, és mint ilyen, nem vállal semmilyen (sem anyagi, sem jogi, sem egyéb) felelősséget az adatok helyességéért, és a kezelés jogosultságáért, mely minden esetben az adatot a rendszerben kezelőre hárul.

1.2.    Mi a Szabályzat célja?

1.    A jelen Szabályzat célja, hogy információt nyújtson az Ön számára a Guidance Zrt. (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 22.) https://beo.guidance.hu/ webcímen elérhető szolgáltatásaival összefüggő adatkezelési gyakorlatáról.

2.    A Guidance Zrt. elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt. Kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Guidance Zrt. bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

3.    A Guidance Zrt. az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön személyes adatait.

4.    Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tény és információ ismerete érdekében. A személyes adatok megadása önkéntes, azonban előfordulhat, hogy szükségesnek jelölünk meg egyes adatokat, melyek nélkülözhetetlenek az igénybe vett szolgáltatáshoz.

2.    Melyek a Guidance Zrt. alapadatai?

•    Guidance Zrt.
•    Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 22.
•    Cégjegyzékszáma: 01-10-049945
•    e-mail: info@guidance.hu
•    telefonszám: +36 1 788 7577
•    a Beo rendszerrel kapcsolatos információs lehetőség: beo@guidance.hu

3.    Milyen célokból és hogyan kezeljük személyes adatait?

3.1.    Önkéntes adatmegadás

1.    Amennyiben Ön megadta, vagy megadja az adatait (név, e-mail cím) a beo.guidance.hu oldalon, akár bármilyen jellegű üzenetküldés (információkérés, javaslatadás), akár a Beo rendszer kipróbálása, vagy használata megkezdésekor a regisztráció során, és a Szabályzat elfogadásával hozzájárul azok kezeléséhez, úgy visszaigazoló e-mail üzenetet küldünk az Ön részére. Ön bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását mind az adatainak kezelésével, mind pedig az információk küldésével kapcsolatban, kivéve, ha más megállapodás (pl. a Beo, vagy más Guidance Zrt által az Ön rendelkezésére bocsátott rendszer használata, illetve ebből fakadó jogi következmény) ezt nem zárja ki.

2.    Amennyiben Ön visszavonja az adatainak kezelési jogát, úgy a Beo rendszer használata nem lesz lehetséges a továbbiakban az Ön számára. Ennek következményei:
a.    ha Dolgozó szerepkörben levő személyként jár el, akkor nem fogja látni a beosztásait és nem tudja megadni a beosztáshoz szükséges adatokat
b.    ha Csoportvezető szerepkörben levő személyként jár el, akkor nem látja a Dolgozó szerepkörűek által megadott adatokat és nem tud a rendszerben beosztásokat generálni.
c.    ha Csoporttulajdonos szerepkörben levő személyként jár el, akkor nem tudunk értesítéseket küldeni Önnek, és nem tudja a rendszerhasználati díjat a rendszerben kiegyenlíteni, ami a teljes szervezet rendszerben végzett munkáját meggátolhatja

3.2.    Az adatkezelés célja

A Beo rendszer használatát segítő, illetve gazdasági reklámnak tekinthető információt is tartalmazó e-mail küldése az érdeklődők részére (tájékoztatás az aktuális hírekről, ajánlatokról).

3.3.    Az adatkezelés jogalapja

Az adatok önkéntes megadása, és ezzel az Ön hozzájárulása, illetve a Beo rendszer használata.

3.4.    A kezelt személyes adatok köre

Az Ön által megadott személyes adatok (név, e-mail cím), feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, adatok a felhasználói interakciókról (pl. oldal felkeresése, levelek megnyitása), illetve a Beo rendszer használatával kapcsolatban keletkező információk.

3.5.    Az adatkezelés időtartama

Az adatok megadásától számítva addig, amíg Ön leiratkozik, vagy az adatkezelési hozzájárulását bármely módon visszavonja, akkor ezt az időpontot követően a lehető legrövideb ideig, de legfeljebb az adatkezelési törvényben meghatározottaknak megfelelően.

3.6.    Adattovábbítás (más címzettek)

Az Ön általunk kezelt személyes adataihoz kizárólag a Guidance Zrt. – mint a weboldal fejlesztője és üzemeltetője (adatfeldolgozó) – férhet hozzá, kivéve, ha a törvény másképp nem rendeli.

4.    Milyen esetben nem Adatkezelője a Guidance Zrt. az Ön személyes adatainak?

4.1.    A Megrendelő alkalmazottai

Amennyiben az Ön adatai (név, e-mail cím) nem saját maga, hanem az Alkalmazója/ Munkáltatója (ebben az esetben az Adatkezelő), képviselője, vagy az általa megbízott személy rögzítette a rendszer használata során, akkor erről egy automatikus tájékoztató e-mail üzenetet küld a Beo rendszer a megadott e-mail címre. Amennyiben változás áll be az adataiban, akkor a szükséges módosításokat vagy saját maga, vagy az Adatkezelő, azaz a Munkáltatója képviselője, vagy az általa megbízott személy el tudja végezni a Beo rendszerben.

4.2.    Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az Ön hozzájárulása nélkül vették fel a Beo rendszerbe az adatait, vagy bármely okból vissza kívánja vonni a hozzájárulását az adatai kezeléséhez, akkor ezt az igényét az Adatkezelő minőségben eljáró Munkáltatója részére kell jelezze. Az Adatkezelő elbírálását követően akár közvetlenül, akár a Guidance Zrt. számára tett jelzéssel kezdeményezheti a személyes adatok végleges törlését. Ha a Beo rendszer a Guidance Zrt. által biztosított felhő-szolgáltatásban üzemel, akkor mint Adatfeldolgozó megteszi a szükséges technikai teendőket, kivéve, ha más Önnel kötött megállapodás, vagy az Ön adataira vonatkozó törvény, rendelkezés, illetve ezekből fakadó jogi következmény ezt nem zárja ki.

4.3.    Harmadik fél

Amennyiben a Beo rendszer nem a Guidance Zrt. által biztosított felhő-szolgáltatásban üzemel., mert  a Guidance Zrt., mint a Beo rendszer fejlesztője –a szellemi termék szerzője és vagyoni jogainak tulajdonosa– és a Beo rendszert felhasználó Megrendelő (jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozó, vállalkozás, szervezet, társaság, stb.) olyan megállapodást köt, mely alapján a Megrendelő a saját gépparkján, vagy harmadik fél által nyújtott felhő-szolgáltatás keretében használja a Beo rendszert, akkor a Guidance Zrt. sem Adatkezelő, sem Adatfeldolgozó minőségben nem felel és nem járhat el a Beo rendszerben kezelt adatok kezelése vagy feldolgozása kapcsán. Ebben az esetben a Guidance Zrt.-t semmilyen adatkezelői vagy adatfeldolgozói kötelezettség és felelősség nem terheli, és ez a jövőben sem keletkezik, és nem is keletkeztethető.

5.    Milyen sütiket / cookie-kat használunk?

A Honlap sütiket / cookie-kat használ. Az általunk használt sütik / cookie-k típusáról, funkcióiról, az adatkezelés céljáról, a sütik / cookie-k által gyűjtött adatokról és a sütik / cookie-k élettartamáról jelen Szabályzat végén található Sütikezelési részben olvashat bővebben.

6.    Végzünk-e automatikus döntéshozatalt vagy profilozást?

Az Ön személyes adataival összefüggésben lehetséges, hogy profilalkotásra kerülhet sor a Szabályzat végén található Sütikezelési részben foglaltak szerint.

7.    Milyen jogok állnak az Ön rendelkezésére?

Az Adatkezelést szabályozó törvény (GDPR) 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Guidance Zrt. által kezelt személyes adatai tekintetében
1.    a személyes adatokhoz hozzáférjen;

2.    a személyes adatok helyesbítését kérje;

3.    a személyes adatok törlését kérje;

4.    a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

5.    tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a Guidance Zrt., vagy harmadik személy jogos érdeke miatt történik, vagy közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történik (ld. a fenti 4. pont);

6.    a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti 7 pont);

7.    amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ez nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.


7.1.    Hogyan gyakorolhatja a jogait?

1.    Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el.

2.    A Guidance Zrt. indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a törvény által meghatározott időn belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Guidance Zrt. nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül, úgy tájékoztatás nyújt az intézkedés elmaradásának okairól.

3.    Amennyiben Ön nem ért egyet a Guidance Zrt. válaszával vagy intézkedésével, úgy a 8. pontban feltüntetett jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

7.2.    Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy Guidance Zrt.-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

7.3.    Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Guidance Zrt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

7.4.    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

1.    Ön jogosult arra, hogy kérésére a Guidance Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a.    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelik;
b.    ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c.    Ön jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetve közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük az adatait és Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen;
d.    ha a személyes adatokat a Guidance Zrt. jogellenesen kezelte;
e.    ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

2.    A személyes adatot a Guidance Zrt. nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. de nem kizárólag: a Guidance Zrt. által rendelkezésre bocsátott szoftver használata, vagy ebből fakadó jogi, vagy egyéb igények lehetséges fennállása).

7.5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

7.6.    A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Guidance Zrt. jogos érdekén alapuló vagy közvetlen üzletszerzési célú kezelése ellen. Ebben az esetben a Guidance Zrt. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7.    Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy ezeket az adatokat a Guidance Zrt. közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

1.    az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

2.    az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.
 

8.    Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?

8.1.    Panaszjog

Amennyiben Ön nem ért egyet a Guidance Zrt. válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

8.2.    Bírósághoz fordulás joga

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet a Guidance Zrt. ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

9.    Melyek a legfontosabb fogalmak és alapelvek?

9.1.    Legfontosabb fogalmak

“adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

“adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő (jelen esetben a Guidance Zrt.) nevében személyes adatokat kezel;

“adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (jelen esetben a Guidance Zrt.);

“adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

“személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

“érintett”: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

9.2.    A Guidance Zrt. adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi alapelvek

A Guidance Zrt., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

1.    a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

2.    a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

3.    a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és azok a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);

4.    a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek és a Guidance Zrt. minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

5.    a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

6.    a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

10.    Sütikezelés

10.1.    Sütik (angolul: cookie) kezelése

A beo.guidance.hu weboldalon sütiket használunk a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.

Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe a weboldal szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat elfogadja.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen Szabályzat csak az adott weboldalon történő süti-kezelésre vonatkozik.

10.2.    Mi az a „süti”?

A süti egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

10.3.    Hogyan keletkezik a süti?

Először az ön számítógépe/mobiltelefonja, stb. vagyis a kliens gépen működő böngésző küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott süti(ke)t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs süti eltárolódik a kliens gépen a kapcsolat-felvételt kezdeményező böngésző segítségével.

10.4.    Hogyan hasznosul a süti?

Amikor a kliens gép ugyanazon a módon, ugyanazzal a böngészővel újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már párosítja az előzőleg létrehozott és eltárolt süti-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt süti tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a bejelentkezett regisztrált felhasználót. Enélkül például nem lehetne bejelentkezni egy weboldalra.

10.5.    Milyen sütiket és mire használ a weboldal?

A weboldal a sütiket a következő célokból használja
•    weboldalunk fejlesztése,
•    az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
•    információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
•    megtudhatjuk, hogyan biztosítsuk még jobban a felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja az oldalunkat,
•    célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,
•    felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
•    a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére az esetleges releváns ajánlatok megküldése érdekében.

10.6.    A sütik típusai

10.6.1.    Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ide tartozik például a kalkulátorhasználati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.

10.6.2.    Statisztikai célú sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy információt kapjunk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, csak olyan információkat gyűjtenek, mint pl.:
-    melyik oldalt nézte meg a látogatónk,
-    a felhasználó a weboldal mely részére kattintott,
-    hány oldalt keresett fel,
-    milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje,
-    melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

10.6.3.    Teljesítményt biztosító sütik

Ilyen sütik a Google Analytics és a Google Optimize sütijei. Ezekkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

10.6.4.    Célzó- és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, és az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében olyan információkat gyűjtenek, mint pl.:
-     mely oldalt nézte meg a látogatónk,
-    a felhasználó a weboldal mely részére kattintott,
-    hány oldalt keresett fel.
Ha hozzájárul ezekhez a sütikhez, a weboldalhasználat során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.

10.7.    Az oldalon használt hirdetési sütik szolgáltatói:

Google Adwords

Tájékoztató: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Facebook

Tájékoztató: https://www.facebook.com/help/cookies/

Doubleclick

Tájékoztató: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Instagram

Tájékoztató: https://help.instagram.com/402411646841720

10.8.    Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának megváltoztatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

A sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, így az ezek működésének megakadályozása vagy a törlésük miatt előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal minden funkcióját teljeskörűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

10.9.    A legismertebb böngészők süti beállításai elérhetőségei:

-    Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
-    Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
-    Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
-    Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
-    Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

11.    A hatályos Szabályzat elérhetősége

Jelen dokumentum hatályos változata a beo.guidance.hu weboldalon elérhető.

 

2021. április 19.

Guidance Zrt.